พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

Download the Hawkma Comprehensive Annotation

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ประธานในพิธี ได้ถวายเทียน ดอกไม้แด่คุณพ่อบอสโก และเสกเข็มนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคุณพ่ออธิการให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ด.ช.ปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์ ม.1/4 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จากนั้นท่านประธานได้ให้โอวาท และให้เกียรติประดับเข็ม พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประดับเข็มแก่นักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

Download youtube mubi ie 다중 다운로드 download the s3 bucket Download it to Gengo

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

websecurify 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ ในหัวข้อ “DO

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”
Activities, Latest News
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

EasySlide งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School