พิธีเปิดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ”

문화상품권

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป พิธีเริ่มโดยการถวายเครื่องสักการะบูชา แด่ท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย ตามด้วยการกล่าวคำสดุดีแด่ท่านสุนทรภู่ การชมวีดิทัศน์แสดงผลงานความสามารถของนักเรียน จากนั้นคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ กล่าวให้โอวาท จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

일러스트 cs5 Download Needfor Speed Shift 오토캐드 2010 체험판 Download the love actuator subtitles

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

websecurify 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ ในหัวข้อ “DO

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”
Activities, Latest News
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

EasySlide งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School