ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Senstock

ด.ช.ปูรณ์คณัส โอมอารักษ์ ป.6/3 และ ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.6/4 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ โดยมีมาสเตอร์ธันญ์สุธี รัตน์ฐานันท์ เป็นผู้ดูแล

aws pem 다운로드 Download videos on the web Download the Taekyo fairy tale Dexter

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School