พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

Download Windows Pinball

คณะคุณครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) โดยมี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก ร่วมพิธี โอกาสนี้มีการโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับ อันตน ปัณณทัต นรารัตนโชติ ป.6/4 และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบเกียรติบัตรการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

Download The Last Order of The Total Dream Download the free version of daemon 링크 일괄 다운로드 Download Voice 1

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

websecurify 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ ในหัวข้อ “DO

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”
Activities, Latest News
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

EasySlide งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

พิธีเปิดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ”
Activities, Latest News
พิธีเปิดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ”

문화상품권 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School