กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

EasySlide

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 29 คน ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้ให้การอบรม นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรับศีลอภัยบาปให้กับนักเรียน และการอบรมสิ้นสุดลงด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอัลเบรา และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드 전국무쌍 Download Kim So-wall's poem

Related Posts

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566
Activities, Latest News
จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School