กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

EasySlide

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 29 คน ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้ให้การอบรม นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรับศีลอภัยบาปให้กับนักเรียน และการอบรมสิ้นสุดลงด้วยการร่วมพิธีบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอัลเบรา และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드 전국무쌍 Download Kim So-wall's poem

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School