ประชุมสมัชชาแขวงซาเลเซียนฯ

마인크래프트 탈출맵 여름 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมกับคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประชุมสมัชชาของคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (PROVINCIAL CHAPTER 2022) เพื่อกระชับความสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในหมู่คณะของแขวง โดยการแสดงความห่วงใยในปัญหาทั่วไปของแขวงร่วมกัน ตลอดจนมั่นคงในการปฏิบัติพันธกิจอบรมเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ทั้งนี้มีผู้แทนสมาชิกของหมู่คณะจากบ้านต่าง ๆ ในเครือซาเลเซียนเข้าร่วมประชุม 48 คน ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

fl studio apk naver mp3 다운로드 Autobahn movie Download the YouTube software

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School