พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ ม.สุวัฒน์

mastercam 2020 다운로드

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของโยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ครูผู้เปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกตลอดระยะเวลา 43 ปีของการเป็นผู้ร่วมงานอบรมเยาวชนใน “บ้านเซนต์ดอมินิก” โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ร่วมประกอบพิธี เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมจิตอธิษฐานภาวนา สงบนิ่งก่อนขึ้นชั้นเรียน เพื่อร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงภาพการทำหน้าที่ คุณความดีของ ม.สุวัฒน์ ที่จะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราครอบครัวเซนต์ดอมินิกตลอดไป

The king loves Download Modern Combat 트위터 일괄 Blood Rad

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School