พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ม.สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ

아르미 6 5

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ โดยมีคุณพ่ออุดมศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วได้เคลื่อนร่างของมาสเตอร์สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ไปที่สุสาน เพื่อประกอบพิธีส่งศพครั้งสุดท้ายและพิธีบรรจุศพ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานพิธีบรรจุศพ พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และพระสงฆ์อีก 6 ท่านให้เกียรติร่วมในพิธี ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Download The Joy of Wrestling 루팅 어플 다운로드 Download the movie Fashion King 기상데이터 다운로드

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School