งานวันแม่แห่งชาติ

Download the ppt sample

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
งานวันแม่แห่งชาติเริ่มด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณลานมาโก จากนั้นเป็นพิธีวันแม่แห่งชาติ บนหอประชุมซาวีโอ เริ่มด้วยพิธีถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์ จากนั้นผู้แทนนักเรียนกล่าวรำลึกพระคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง จบการแสดงแล้วเข้าสู่พิธีกราบรำลึกพระคุณแม่ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ คุณแม่เอมอร จิระรัตนโพธิ์ชัย และคุณแม่วิมลา รัฐปัตย์ พร้อมทั้งผู้แทนแม่ทุกระดับชั้น โอกาสนี้ประธานผู้แทนแม่ได้ให้ข้อคิดแก่ลูกทุกคน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนแสดงผลงานเกี่ยวกับแม่ อาทิ การออกแบบบัตรอวยพรวันแม่ภาษาไทยและภาษาจีน การแต่งบทร้อยกรองหัวข้อ “พระคุณแม่” ความเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิธีจบลงด้วยการแสดงสุดซาบซึ้งตราตรึงใจ

울티마7 Download the new hymn accompaniment 연하장 이미지 프로듀스101

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School