2 เหรียญเงินเทควันโด

Call 2

ด.ช.ปัณณทัตพงศ์ วงศธรคุณานนท์ ป.2/3 แข่งขันเทควันโด รุ่นยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน แข่งต่อสู้ KYORUGI น้ำหนัก 23-26 กิโลกรัม และโล่ พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน แข่ง POOMSAE ประเภทเดี่ยว สายน้ำตาล รายการ ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP #3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

해리포터 게임 Download Sketch Up 7 Download Pokémon Pulgia 환상 인형 연무

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School