มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

Naruto Durst

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.4 ที่เข้าร่วมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยการประยุกต์ใช้สิ่งของภายในบ้าน และประกวดแต่งเพลงแร็ปตัวละครสินสมุทร ในกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ลานมาโกเน

생방송 아침이 좋다 Download Ebrien Download the query analyzer 스위치 커펌 게임

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School