พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอไปประดิษฐานที่ห้องเรียน

Download python ftp file

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้นคุณพ่ออธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และผู้แทนคณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น สำหรับนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเตรียมจิตใจนักเรียนในการเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อีกทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน รวมถึงยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

ocr 프로그램 다운로드 경이로운 지구 다운로드 쿠키샵 download mac os iso

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School