ม.1-6 ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

wget 웹사이트 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้รับผิดชอบ SYM ประเทศไทย คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี คณะกรรมการฝ่ายงานอภิบาลเยาวชนระดับแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมชมการแสดงพร้อมให้ข้อคิดแก่คุณครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ที่เข้าชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D concept reader. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” คือเรื่องราวความทรงจำ มิตรภาพของครอบครัวเซนต์ดอมินิกที่ไม่เคยห่างหาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกของเราได้บ่มเพาะเยาวชนผู้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ดอมินิกให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของชีวิตที่รู้จักให้ พร้อมที่จะเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมรอบข้าง นั่นเพราะพวกเราได้รับการอบรมในระบบป้องกันตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

Download Zhanggang No. 7

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School