โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพจาก สช.

Crying Man

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร เยี่ยมชมโรงเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

엑스마키나 그래미 어워드 2019 다운로드 bios 헤드윅

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School