โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพจาก สช.

Crying Man

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร เยี่ยมชมโรงเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

엑스마키나 그래미 어워드 2019 다운로드 bios 헤드윅

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School