ครอบครัวเซนต์ดอมินิก ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

페북 메신저

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก คณะผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนพระแม่มารี สาทร คุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยดอนบอสโก กรุงเทพ ร่วมชมการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D Naruto vs Bleach 2.6. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล สำหรับการแสดงละครในวันนี้เป็นการแสดงรอบที่ 15 (รอบสุดท้าย) ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกท่าน

“A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” คือเรื่องราวความทรงจำ มิตรภาพของครอบครัวเซนต์ดอมินิกที่ไม่เคยห่างหาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกของเราได้บ่มเพาะเยาวชนผู้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ดอมินิกให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของชีวิตที่รู้จักให้ พร้อมที่จะเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมรอบข้าง นั่นเพราะพวกเราได้รับการอบรมในระบบป้องกันตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

Download Sinson

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School