ครอบครัวเซนต์ดอมินิก ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

페북 메신저

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก คณะผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนพระแม่มารี สาทร คุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยดอนบอสโก กรุงเทพ ร่วมชมการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D Naruto vs Bleach 2.6. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล สำหรับการแสดงละครในวันนี้เป็นการแสดงรอบที่ 15 (รอบสุดท้าย) ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกท่าน

“A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” คือเรื่องราวความทรงจำ มิตรภาพของครอบครัวเซนต์ดอมินิกที่ไม่เคยห่างหาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกของเราได้บ่มเพาะเยาวชนผู้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ดอมินิกให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของชีวิตที่รู้จักให้ พร้อมที่จะเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมรอบข้าง นั่นเพราะพวกเราได้รับการอบรมในระบบป้องกันตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

Download Sinson

Related Posts

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน  โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
Activities, Latest News
ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School