ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ms-dos 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ให้แก่คุณครู และนักเรียน ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

 

นักบุญอาร์เตมีเด ซัตตี (St java jar 다운로드. Artemide Zatti) ภราดาซาเลเซียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศีจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม

 

ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี หรือ บราเดอร์ซัตตี เป็นผู้จัดการโรงพยาบาลนักบุญโยเซฟแห่งเวียดมา ประเทศอาร์เจนตินา  โรงพยาบาลแห่งนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะคนยากจน  ท่านไม่เพียงต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังใช้จักรยานคู่ใจเพื่อออกไปเสาะหาคนเจ็บป่วยที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย

 

ท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย สุภาพ และทำงานหนัก “บิดาของคนจน” ชื่อเสียงของ “พยาบาลที่ศักดิ์สิทธิ์” ได้แผ่ขยายออกไป ไม่ใช่ในปาตาโกเนียเท่านั้นแต่ทั่วประเทศ

 

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกอบพิธีสถาปนาภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี เป็นนักบุญ ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของคณะซาเลเซียน เป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาสมาชิกซาเลเซียนและสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนที่คุณพ่อบอสโกได้เป็นผู้ก่อกำเนิด  การดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์และพระพรพิเศษของคุณพ่อบอสโก สามารถนำบรรดาสมาชิกในทุกสถานภาพไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสมาชิกที่เป็นภราดา

 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ และเป็นไปตามแนวทางของคุณพ่ออัคราธิการ คณะซาเลเซียนในประเทศไทยจึงได้กำหนดแนวทางการเฉลิมฉลองดังนี้

 

จัดพิธีเฉลิมฉลองการสถาปนาภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี เป็นนักบุญ พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น 니트 이미지. ในวันเดียวกันนี้ คุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียนจะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่พระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงตุริน พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียนทั่วโลก

 

ครอบครัวซาเลเซียนในประเทศไทยและครอบครัวเซนต์ดอมินิก ร่วมสดุดีด้วยความเคารพรัก…ด้วยความภาคภูมิใจ

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School