ลูกเสือจราจรจิตอาสา

헝그리샤크 에볼루션

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบเครื่องหมายแบดจ์ลูกเสือจราจรจิตอาสาแก่ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 13 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในโรงเรียนเป็นอย่างดี ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

자본론 Boss 1999 카렌다 맞고 Download partition Wizard

Related Posts

สอบทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 Flyers
Activities, Latest News
สอบทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 Flyers

포토샵 클린 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จัดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School