ค่ายโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1

제5공화국

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน 존 윅3. ค่าย 1 ประจำปี 2565-2566 จัดโดย ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน Download the movie quick. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน) ดังนี้
– นายภูผา จิยะจันทน์ ม.5/1
– นายวงศพัทธ์ จันทร์วันณา ม.5/1
– นายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา ม.5/1

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School