สังคมเสริมปัญญา ม.1-6

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ระดับชั้น ม.1 (ผู้เข้าสอบ 1,071 คน)
– ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทวีโชติกิจเจริญ ม.1/2 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 3 ของภาค และอันดับ 34 ของประเทศ
– ด.ช.ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ม.1/3 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 3 ของภาค และอันดับ 34 ของประเทศ
– ด.ช.อริยวิชช์ สวัสดิ์คำภา ม.1/4 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 39 ของประเทศ
– ด.ช.เมธนันท์ หัสรังค์ ม.1/2 อันดับ 6 ของจังหวัดและภาค อันดับ 60 ของประเทศ
– ด.ช.ณปภัช จิรชัยธร ม.1/5 อันดับ 8 ของจังหวัดและภาค อันดับ 71 ของประเทศ

ระดับชั้น ม.2 (ผู้เข้าสอบ 1,233 คน)
– ด.ช.ธีร์ทัศน์ จิตโสภีพงษ์ ม.2/1 อันดับ 1 ของจังหวัดและภาค อันดับ 128 ของประเทศ
– ด.ช.อชิระ พิชยะวงศ์นาถ ม.2/1 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาค อันดับ 137 ของประเทศ
– ด.ช.เปรมวริศ กิจวิถี ม.2/3 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาค อันดับ 137 ของประเทศ
– ด.ช.ทัตเทพ องค์ธนะสุข ม.2/3 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค อันดับ 166 ของประเทศ
– ด.ช.สรัล กลิ่นหอม ม.2/3 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 202 ของประเทศ
– ด.ช.พรเทพ ฟาง ม.2/5 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 202 ของประเทศ

ระดับชั้น ม 트위터 사진 일괄. 3 (ผู้เข้าสอบ 1,212 คน)
– ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ม.3/1 อันดับ 1 ของจังหวัดและภาค อันดับ 33 ของประเทศ
– ด.ช.ธัญชนน เสนาดี ม.3/1 อันดับ 3 ของจังหวัดและภาค อันดับ 52 ของประเทศ
– ด.ช.ธนโชติ ลิ่มสุวรรณ ม.3/4 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค อันดับ 70 ของประเทศ
– ด.ช.ณธฤต สันติธรารักษ์ ม.3/1 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 79 ของประเทศ
– ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.3/1 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 79 ของประเทศ
– ด.ช.ภูวิศ รังษีวงศ์ ม.3/2 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 79 ของประเทศ
– ด.ช.วชิรวี ขำรักษา ม.3/3 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 79 ของประเทศ

ระดับชั้น ม abbyy finereader 11 다운로드. 4 (ผู้เข้าสอบ 593 คน)
– นายวรรณธวรรษ งามทรัพย์ทวีคูณ ม.4/1 อันดับ 14 ของจังหวัดและภาค อันดับ 195 ของประเทศ
– นายภาม ปิงสุทธิวงศ์ ม.4/1 อันดับ 14 ของจังหวัดและภาค อันดับ 195 ของประเทศ
– นายกตาธิกาน ระดมเล็ก ม.4/3 อันดับ 17 ของจังหวัดและภาค อันดับ 232 ของประเทศ
– นายณัชกฤษณ์พงศ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ม.4/4 อันดับ 17 ของจังหวัดและภาค อันดับ 232 ของประเทศ
– นายอนุภัทร อุดม ม.4/4 อันดับ 20 ของจังหวัดและภาค อันดับ 297 ประเทศ

ระดับชั้น ม 나의나라 다운로드. 5 (ผู้เข้าสอบ 824 คน)
– นายอภิวิชญ์ เลิศบรรธนาวงศ์ ม.5/3 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาค และอันดับ 34 ของประเทศ
– นายคุณานนต์ ชิดเครือ ม.5/3 อันดับ 3 ของจังหวัดและภาค อันดับ 126 ของประเทศ
– นายพงศพัศ หอกคำ ม.5/2 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค อันดับ 216 ของประเทศ
– นายกิตติภูมิ ศรีสายพร ม.5/2 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค อันดับ 255 ของประเทศ
– นายวศิน ไตรประคอง ม.5/2 อันดับ 7 ของจังหวัดและภาค อันดับ 466 ของประเทศ

ระดับชั้น ม 아스달 연대기 16화. 6 (ผู้เข้าสอบ 237 คน)
– นายศักย์ศรณ์ เตชะทัศนสุนทร ม.6/4 อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 3 ของภาค อันดับ 26 ของประเทศ
– นายต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.6/5 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค อันดับ 39 ของประเทศ

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School