ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ม.3 เพื่อชี้แจงแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566

Download everyday relationships

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566 การประชุมเริ่มด้วยมาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง-นักเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะนำฝ่ายวิชาการ จากนั้นมาสเตอร์จิรวัฒน์ ยอดละเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา และมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ได้ชี้แจงแนะนำรายละเอียดแผนการเรียน เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download oracle 11g patch Download the uc browser video 전민기적 크롬 32 비트

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School