โครงการ Curtin-AusSmart-Associated-Schools (CAAS)

ArchLinux

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Ms. Nancy Ma, Academic Articulation of Curtin College และทีมงานจาก Australia Smart ประชุมวางแผนแนวทางแนะแนวการศึกษาต่อที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ Curtin-AusSmart-Associated-Schools (CAAS) พร้อมทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ด้วยการเรียนรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์จริง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

하나투어 Download qnx 낭만닥터 김사부 2회 다운로드 Angelique

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School