รองชนะเลิศวาดภาพระบายสี

롤러코스터 타이쿤3 다운로드

นายธนดล ศุภพิโรจน์ ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ก้าวสู่ 2030 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

워드 체험판 Morning Canon Daum cleaner npdf 64 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School