รองชนะเลิศวาดภาพระบายสี

롤러코스터 타이쿤3 다운로드

นายธนดล ศุภพิโรจน์ ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ก้าวสู่ 2030 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

워드 체험판 Morning Canon Daum cleaner npdf 64 다운로드

Related Posts

รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School