งานวันวิชาการ “ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล” ปีการศึกษา 2565

Select a selection of solitaire

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันวิชาการ “ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล” ปีการศึกษา 2565 (Scholar Market Stem Plus) โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

หลังจากคุณพ่ออธิการกล่าวเปิดงาน มีการแสดงดนตรีผสมผสาน ในเพลงรักข้ามคลอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดงสาธิตกีฬาโววินัม ซึ่งเป็นกีฬาสาธิตจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

สำหรับการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ป.1-ม.6 ประกอบด้วย ENGLISH ARCADE วาดเครื่องลายคราม วัฒนธรรมอาหารจีน สีน้ำจากธรรมชาติ D.I.Y cpu-z 다운로드. MY STUFF เรื่องกล้วย ๆ TIME TO TRAVEL ฯลฯ นิทรรศการ STEM PLUS อาทิ CIRCLE FAN กังหันลมแสนสนุก ECOSYSTEM โมเดลบ้านรักษ์โลก ฯลฯ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก สาธิตการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต (CPR) จากมูลนิธิร่วมกตัญญู แนะนำวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กิจกรรมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาธิตหุ่นยนต์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภายในงานยังมีการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ DISCO คิดเลขเร็ว เกม 24 S.D.FUTSAL JUNIOR SUPER CUP U16 2022 โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มของผู้ปกครองและนักเรียน

coyote fact

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School