งานวันผู้ปกครอง “ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์ ซ.ด.” ปีการศึกษา 2565

Download Windows 7 sp2

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันผู้ปกครอง “ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์ ซ.ด.” ปีการศึกษา 2565 โดยในภาคเช้ามีการแข่งขันเกมและกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ส่วนในภาคบ่าย คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้น รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับนักเรียน ตามด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียนที่สร้างความประทับใจแก่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มของผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

c920 다운로드 kbs 다시듣기 다운로드 Download the wiflash subtitles osu 곡 다운로드

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School