รองชนะเลิศแข่งขันทักษะภาษาจีน FRIENDSHIP CUP ครั้งที่ 13

맥용 베들레헴 성경 다운로드

การแข่งขันทักษะทางภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 13 หัวข้อ “พลังงานสีเขียว” จัดโดยสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน ร่วมด้วยจีน-ไทยนิวส์ แพลตฟอร์มจัดหางานไทย-จีน JobTC เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทยจีน (iGET) โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ SuperTest Application ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ถึงวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
– ด.ช.ภาณุเมศวร์ เจนวุฒิตรีทิพ ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร ร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– นายจิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download Rose 동굴 이야기 Download naver videos with Chrome Download orcad viewer

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School