เหรียญเงินคณิต อังกฤษ

후지쯔 드라이버

ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ม.1/1 แข่งขันวัดทักษะความรู้ดังนี้
– ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร 133 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน อันดับที่ 3 และวิชาภาษาอังกฤษ ได้เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร 163 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ออนไลน์ จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
– ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Download The Phi Phi Font Download the ppt form C&c General 다잉라이트

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School