ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ SD conNEXT

월세계약서 양식

เมื่อวันจันทร์ที่13 มีนาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ NZ STUDY จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม SD conNEXT ที่ Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 (5 เดือน) ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Acrovetreader 11 맥 크롬 유튜브 다운로드 내 컴퓨터 다운로드 쌍세총비2

Related Posts

แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

오라클 버추얼 박스 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์
Activities, Latest News
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์

영화 신과함께 죄와벌 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนเส้นทางกางเขนของพระองค์ตั้งแต่การถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School