กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะชีวิต SD SUMMER COURSE 2023 : “CREATING BETTER GOALS”

재즈 화성학

SD SUMMER COURSE 2023 : “CREATING BETTER GOALS” การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 นอกจากเรียนรู้วิชาการ 8 กลุ่มสาระ ภาษาจีน Mathematics Science English Conversation แล้ว ในช่วงบ่ายของวันอังคารและวันพฤหัสบดีตลอดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลินที่ห้องเรียน อาทิ จรวดเป่าลม การ์ดอูโน่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สนุกกับวิทยาศาสตร์ไข่เด้งดึ๋ง ปิงปองลอยได้ ฯลฯ
พร้อมทั้งมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ที่หอประชุมซาวีโอ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของคุณพ่อบอสโก และสอดคล้องกับคำขวัญของคุณพ่ออัคราธิการ ประจำปี 2566 “As the Yeast in today’s human family” จากนั้นนักเรียนจะได้รับใบงาน เพื่อสรุปแนวคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

윈도우10 미디어센터 Qq video Download mp3 to say it was so beautiful 오딘 3.07

Related Posts

แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

오라클 버추얼 박스 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์
Activities, Latest News
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์

영화 신과함께 죄와벌 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนเส้นทางกางเขนของพระองค์ตั้งแต่การถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School