สมาคมศิษย์เก่า ซ.ด. จัดประชุมครั้งที่ 1/2566

vmplayer 다운로드

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 – 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน มีศิษย์เก่าที่สมัครเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้อำนวยการศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมมีมติให้คุณเกริกชัย ชัยธรรม รุ่น 9 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งจัดสรรตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนให้ความเห็นชอบการเตรียมจัดกิจกรรมของสมาคมฯ คือการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่สนามกรีน วัลเล่ย์ โดยรุ่น 26 เป็นแม่งาน การฉายภาพยนตร์การกุศลซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 แต่ว่างเว้นไปในช่วงโควิด-19 การแข่งขันฟุตบอลประเพณีน้องพี่ ซ.ด Download the japanese font. และการจัดงานคืนสู่เหย้าวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 โดยรุ่น 27 เป็นแม่งาน

Excellent iron bag excellent

Related Posts

แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

오라클 버추얼 박스 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์
Activities, Latest News
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์

영화 신과함께 죄와벌 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนเส้นทางกางเขนของพระองค์ตั้งแต่การถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School