แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

오라클 버추얼 박스

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อีกทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเซนต์ดอมินิก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเกมหรรษา เครื่องเล่นบ้านลม พร้อมจำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 

งานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา-ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการและผู้อำนวยการ ร่วมกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ตามด้วยพิธีมอบสวัสดิการแด่คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่ มิสพรภัค วรานุภาพกุล มิสจุฬารัตน์ มีสูงเนิน และ มาสเตอร์ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ

 

จากนั้นเป็นการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปี 2565 พิธีมอบเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ต้อนรับนักเรียนใหม่

 

พิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที การแสดงดนตรีของนักเรียน งานจบลงด้วยการจับรางวัลต้นขั้วบัตรสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมร่วมกันร้องเพลงสดุดีเซนต์ดอมินิก

컴퓨터 페이스북 capitan 다운로드 Coreldraw 11 Download kia's font

Related Posts

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์
Activities, Latest News
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์

영화 신과함께 죄와벌 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนเส้นทางกางเขนของพระองค์ตั้งแต่การถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School