เหรียญเงินภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5

Download the English cover letter

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนายภูผา จิยะจันทน์ ม.6/1 และ นายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา ม.6/1 เข้าสอบและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน Download The Noti Story. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีการเข้าค่ายอบรมก่อนแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (The 5th Thailand Geography Olympiad : 5th TGeo) ซึ่งจัดการแข่งขันรูปแบบเดียวกับระดับโลก ใช้คำถามและคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการแข่งขันดังนี้

นายภูผา จิยะจันทน์ ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร

นายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา ม.6/1 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

구글포토 공유앨범 다운로드 Download Wineskin

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School