เข้าร่วมแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023

연하장 이미지

ด.ช.กฤษพิสิษฐ์ โชคศิลปสาท ป.4/4 และ ด.ช.พันแสง ลิขิตวรกุล ม.2/2 ได้รับคัดเลือกเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” ในโครงการ Thailand COBOT Challenge 2023 ด้วยอุปกรณ์ AGV สิ่งประดิษฐ์ Fundamental Digital Cobot จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เด็กอายุ 7-12 ปี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผน การลองผิดลองถูก การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กที่มีความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

프로듀스101 htc sync Download Fukuoka Download Empire of the Sun

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School