ประชุมนักเรียนคาทอลิกเปิดปีการศึกษา 2566

엔디비아 제어판

ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายการเรียนการสอนคำสอน และการร่วมกิจกรรมคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยก่อนเริ่มประชุมคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นเป็นการแนะนำครูคำสอนแต่ละระดับชั้น พร้อมแจกเอกสารแนวทางการเรียนคำสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ flax 다운로드. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

아이오아이 너무너무너무

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School