ประชุมนักเรียนคาทอลิกเปิดปีการศึกษา 2566

엔디비아 제어판

ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายการเรียนการสอนคำสอน และการร่วมกิจกรรมคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยก่อนเริ่มประชุมคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นเป็นการแนะนำครูคำสอนแต่ละระดับชั้น พร้อมแจกเอกสารแนวทางการเรียนคำสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ flax 다운로드. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

아이오아이 너무너무너무

Related Posts

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566
Activities, Latest News
จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School