พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2566

400-character manuscript

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ รวมทั้งขอพระพรจากพระมารดาองค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ สำหรับการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมในทุกด้านของโรงเรียน ตลอดจนการเจริญชีวิตของสมาชิกในบ้านเซนต์ดอมินิก ให้มีความสุข เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/เหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และคุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แม่ริม) ร่วมประกอบพิธี เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ stdio.h 다운로드. 2566 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download google web font 쿨 애상 Core Sound English

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School