พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2566

400-character manuscript

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ รวมทั้งขอพระพรจากพระมารดาองค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ สำหรับการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมในทุกด้านของโรงเรียน ตลอดจนการเจริญชีวิตของสมาชิกในบ้านเซนต์ดอมินิก ให้มีความสุข เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/เหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และคุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แม่ริม) ร่วมประกอบพิธี เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ stdio.h 다운로드. 2566 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download google web font 쿨 애상 Core Sound English

Related Posts

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566
Activities, Latest News
จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School