พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้นระดับมัธยมศึกษา และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

시네마 4d r20

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้นระดับมัธยมศึกษา และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก ได้ทำพิธีเสกเข็มหัวหน้าชั้นและเข็มนักเรียนชั้น ม.4 พร้อมให้โอวาท จากนั้นคุณพ่อรองอธิการพร้อมผู้แทนคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติประดับเข็มให้กับหัวหน้าชั้นระดับมัธยมศึกษา และประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ Download xp moviemaker. 2566 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download ParkGane

Related Posts

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566
Activities, Latest News
จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School