เหรียญเงินคณิตศาสตร์และเยาวชนผลการเรียนดีเยี่ยม

타이베리안 선

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ป้อทองคำ ป.2/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยบริษัท ยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ 상처만. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม” (ระดับเหรียญทอง) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ เยาวชนด้านการเรียนรู้” จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ root explorer apk. 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School