สัมมนาฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานอภิบาลเยาวชน “As the Yeast, Active”

파오캐 9.6

คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน แม่ริม เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายงานอภิบาลเยาวชนระดับแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานอภิบาลเยาวชน หัวข้อ As the Yeast, Active ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ Download undisputed. 2566 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แม่ริม) โดยมีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน และผู้ร่วมงานอภิบาลเยาวชน เข้าร่วมสัมมนา 45 คน สำหรับการฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร คุณพ่อได้แบ่งปันประสบการณ์งานอภิบาลเยาวชน ให้เข้าถึงหัวใจหลักของงานอภิบาล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระเยซูเจ้า การทำงานอภิบาลเยาวชน คือการทำสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน และพร้อมที่จะก้าวเดินเคียงข้างเยาวชน เป็นภารกิจที่ได้รับเกียรติสูงสุดเพื่อให้เยาวชนพบปะกับพระคริสตเจ้า

사조영웅전 만화

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School