อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเยี่ยมชมการบริหารงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

gns3 스위치 ios 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน แม่ริม เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ และผู้แทนคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ประภัสสร สมสถาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 오토 캐드 2007. 2566 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน และอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

사쿠란보

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School