DEBATE เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2566

보고서 양식 다운로드

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย แนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งมีการอภิปรายตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน (DEBATE) ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 사다리타고 세계여행. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

โดยจะมีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 팟캐스트 전체. 2566 เวลา 12.40-13.30 น.

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School