ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.5

Download pc racing games

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาล SYH ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.5 ตามแผนการดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในโรงเรียน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ Download Dr. Cleaner. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

언차티드 2

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School