ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.6 ม.1 และ ม.4

Download your Microsoft account

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาล SYH ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.6 ม.1 และ ม.4 ตามแผนการดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในโรงเรียน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ Download Windows 7 32-bit Hangul. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

sp3 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School