ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ SD English October Camp 2023

구구단 노래 다운로드

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน มาสเตอร์จิรวัฒน์ ยอดละเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา มิสศิริวรรณ ภูริวัฒนธรรม งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ NZ STUDY จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ SD English October Camp 2023 ที่เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 인포그래픽 무료. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

autodesk 123d

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School