พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

lg g3 다운로드

ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ร่วมประกอบพิธี โดยมีคุณครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ  Download flower pictures. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน)

 

Download Takeru

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School