พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปีบริหาร 2566–2567

Download the psalms

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปีบริหาร 2566–2567 โดยมาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กล่าวเปิดงาน และมอบเหรียญแก่นายกสโมสรประจำปี 2566-2567 ได้แก่ นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม Rosetta Stone English.5/1 ต่อด้วยการสรุปโครงการประจำปี 2565-2566 แนะนำคณะกรรมการบริหาร และกล่าวแนะนำโครงการประจำปี 2566-2567

จากนั้น ประธานในพิธี มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ร.ต.อ.อิศรา เจริญธรรม นายกสโมสรโรตารีดุสิต คุณอลิสา จวบสมัย ประธานคณะอนุกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล มาสเตอร์เทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนสมาชิกอินเทอร์แรคท์จากโรงเรียนต่าง ๆ กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก

จบพิธีด้วยนายกสโมสรประจำปี 2566-2567 กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งอธิบายความหมายของของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 파랑새는 있다. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School