ห่วงใยสุขภาพครอบครัวเซนต์ดอมินิก ใส่ใจคุณภาพอากาศในโรงเรียน

Download the full buzz song

มาสเตอร์พรสิทธิ์ จาระนัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะทำงานได้ดำเนินการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอในด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของครอบครัวเซนต์ดอมินิกเป็นสำคัญ

 

  • โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก : เจ้าหน้าที่จากบริษัท SCG International Corporation Co., Ltd Gun Mayhem. ได้มาตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณที่ติดตั้งระบบ SCG Bi-ionization air purifier กับระบบปรับอากาศในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ Moonlight Angel. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดการปล่อยปริมาณไอออนจากตัวอุปกรณ์ในอากาศ สามารถสรุปได้ว่าระบบ Bi-ionization Air Purifier (Bi-ion) มีประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษในอาคาร ค่าปริมาณไอออนอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดี-ดีมาก มีปริมาณเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่ดี โดยจะมีการตรวจวัดคุณภาพตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม พร้อมทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ Bi-ion เป็นประจำทุกเดือน

 

  • ดำเนินการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 

  • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 และฉีดพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ ที่ห้องเรียน ห้องอาหารนักเรียนชั้นเล็ก โรงอาหารอาคารซาวีโอ ที่นั่งรับประทานอาหารอาคารไมเคิล รัว สนามเด็กเล่น ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน COVID-19 ตลอดจนโรคที่มียุงเป็นพาหะ

 

  • เปลี่ยนถังดับเพลิงบริเวณโรงอาหาร เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่ สามารถดับไฟได้หลายประเภท ตัวน้ำยาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Bilacon ประเทศเยอรมัน พร้อมตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน​

 

ครอบครัวเซนต์ดอมินิก คือคนสำคัญ ที่เราพร้อมมอบความปรารถนาดี ห่วงใยสุขอนามัย …โรงเรียนเซนต์ดอมินิก…ดูแลด้วยหัวใจ

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School