โครงการคณิตศาสตร์ “พี่สอนน้อง”

a7x 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกไม่เพียงมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดความสนใจ เรายังปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษเซนต์ดอมินิก​ ด้วยหนึ่งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง “โครงการนำช้างน้อยสู่ช้างเผือก (พี่สอนน้อง)” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสนใจ และต้องการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ได้ทบทวนเนื้อหาหรือเรียนเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียน โดยมีพี่ ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีจิตอาสา มาช่วยสอนน้อง ๆ ทุกวันศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น Download Samurai Showdown 4. ซึ่งพี่ ๆ ได้เตรียมสื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียนให้น้อง ๆ ได้ฝึกหัดทำแบบทดสอบ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง “พี่สอนน้อง” เป็นโครงการที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งความรู้ มิตรภาพ และความผูกพันของพี่น้องเซนต์ดอมินิก

Clean movie

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School