สปสช. ตรวจสุขภาพฟัน ป.1 ป.2 และ ป.6

Download Laputa

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ ได้นำรถทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันและอนามัยช่องปาก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 6 บริเวณหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

베이 코리언 즈 다운로드 존 윅3 Download the movie quick 제5공화국

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School