กิจกรรมคุณแม่มาร์เกรีตาชวนอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2566

Download Lonely Gourmet Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก มอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมคุณแม่มาร์เกรีตาชวนอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดมาร์เกรีตา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก รายชื่อดังนี้

 

  • เรื่องบุคคลสำคัญของโลก อับราฮัม ลิงคอล์น ประธานาธิบดีผู้สร้างความเท่าเทียมบนแผ่นดินอเมริกา ระดับชั้น ป.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน ได้แก่

รองชนะเลิศ : ด.ช.รภัทร อัศวแต้สกุล ป.6/3

ชมเชย : ด.ช.อภิวิชญ์ ศุภฐานันท์ ป.6/3 และ ด.ช.อัครินทร์ เปรมอนันต์ ป.6/3 

 

  • เรื่องประวัตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ พร้อมประดิษฐ์โมเดลและกังหันลมพี่ดอมินิก ระดับชั้น ป.1-6 ประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ : ด.ช.ภคภัทร ประทุมทอง ป.2/2 

รองชนะเลิศ : ด.ช.เจษฎายุทธ ค้ำชู ป.1/4       

ชมเชย : ด.ช.อัฑฒ์ฐวิชญ์ ลางคุลเสน ป.1/1 ด.ช.อับดุลอะซิส ซินานิ อับดัลลา ป.1/4 และ ด.ช.อาเหม็ด เช็ค โฟฟาน่า ป.1/4

 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ : ด.ช.พุฒิธร ฤตชยางกูล ป.5/3

รองชนะเลิศ : ด.ช.ทิณณพัทธ์ ประยูรพีรพุฒิ ป.5/3

ชมเชย : ด.ช.ณฐส พิทักษ์วรรัตน์ ป.5/3 และ ด.ช.พีร์นิธิ อ่อนละเอียด ป.5/5

CAD program Download everyday relationships Download oracle 11g patch Download the uc browser video

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School