สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับ 3

8 downloads each

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 3 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผลมีดังนี้

  • นายอนุภัทร อุดม ม.5/4 ได้ 279 คะแนน
  • นายกฤตเมธ วงจันทา ม.5/4 ได้ 257 คะแนน

바스터즈 거친녀석들 다운로드 436.02 다운로드 Blender Download pokemon game apk

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School