ผ่านการคัดเลือกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน Download The Omnivorous Family Dilemma. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 จัดโดย ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ArchLinux. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าสอบ 643 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ 108 คน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกผ่านการคัดเลือก 6 คน ประกาศผลเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 하나투어. 2566 มีรายชื่อดังนี้

 

นายธนภูมิ มีนิล ม.5/1

นายชณัญญู ชินวุฒิ ม.6/1

นายอัครวัฒน์ สรรสิริเสริม ม.6/1

นายภูผา จิยะจันทน์ ม.6/1

นายภูริวัฒน์ ฐิติภัทรเมธา ม.6/1

นายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา ม.6/1

 

โดยมีมาสเตอร์เสฏฐกิตติ เนากลาง และ มิสณัฐนรี ภัทรมั่นคงสกุล เป็นครูที่ปรึกษา ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน Download qnx. ค่าย 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม และวันอังคารที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ 낭만닥터 김사부 2회 다운로드. 2566 จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน Angelique. จุฬาฯ ค่าย 2 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน 간다간다 다운로드. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ)

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School